Rug Muire Mac do Dhia (Mary Bore a Son to God)

Add video to current playlist File
Rug Muire Mac do Dhia (Mary Bore a Son to God)

Еще одна песенка – похвала Деве Марии, "Надежде всякого, кто слеп".


Words: Unknown
Music: Seán Óg Ó Tuama

Rug Muire Mac do Dhia,
Íosa Críost, Triath na Reann,
Maireann dá éis ina hóigh,
An bhean is dóigh do gach dall.

Buime is Máthair Mhic Dé Bhí,
Bean mar í ní fhaca súil,
Bean ler oscladh flaitheas Dé,
Do mholfas mé os gach dúil.

Ní cosúil í le mnáibh,
Muire Mhór an bláth nach críon,
Ní cosúil balsam le moirt,
Le lionn goirt ní cosúil fíon.


Mary bore a son to God,
Jesus Christ, Prince of the Stars,
She remains a virgin afterwards,
The woman who is hope for every blind man.

The Nurse and the Mother of the Son of the Living God,
A woman like her no eye has ever seen,
The woman by whom God’s heavens were opened,
Whom I will praise over every creature.

She is not like other women,
Great Mary, the flower that never withers,
Balsam is not like heavy clay,
Unlike bitter ale is wine.

Hits 8958
« Le Coinnle na nAingeal (The Candles of the Angels) Heisc o Phadraig Songs Chuadar Siar is Aniar na Sráideanna (They Went Back and Forth on the Roads) »